Průzkum spokojenosti

Průzkum spokojenosti Ve spolupráci se školskou radou jsme po roce opět oslovili rodiče pro vyplnění dotazníku spokojenosti s naší školou. Letos se průzkumu zúčastnilo 30 % rodičů, přesto jejich odpovědi ukázaly, jak se škola vyrovnala s rezervami z minulého dotazníku. Otázky byly obdobné jako v předcházejícím dotazníku. Výsledky ukázaly posun spokojenosti rodičů – např. v oblasti výuky Čj, M, cizích jazyků s využitím rodilého mluvčího, nebo s náplní školní družiny. Konkrétní výsledky jsou zob...
Čtěte dále

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY Z důvodu stále rostoucích cen potravin se od 1.9.2023 navyšuje platba za stravné. Cena obědů dle věkových kategorií: 7 - 10 let 34,-Kč 11 - 14 let 36,-Kč 15 a více let 38,-Kč Zaměstnanci  38,-Kč / 28,-Kč zaměst.+10,-Kč FKSP/ Ostatní 90,-Kč   Školní jídelna upozorňuje, že bude nutné navýšit limity u inkasních plateb i trvalých příkazů. Částka - měsíční záloha: 7 - 10 let  680,-Kč (20 dní) 11 - 14 let 720,-Kč (20dní) 15 a více let...
Čtěte dále