Postup při onemocnění žáka pedikulózou (VEŠ DĚTSKÁ)

Vážení rodiče,
protože se ve třídě, kterou navštěvuje Vaše dítě, vyskytly vši, podáváme Vám základní informace, jak tento zdravotní problém řešit. Jedná se o parazitární přenosné onemocnění, které může následně způsobit infekci. V souladu s doporučením KHS v Brně jsme stanovili pro výskyt vší tato doporučení:

  • Ošetřit vlasy dítěte účinným přípravkem (odborné informace poskytne každá lékárna).
  • Odstranit mrtvé hnidy (opakovaným vyčesáváním).
  • Všechny použité pomůcky vložit do vody o teplotě minimálně 60°C, ložní a spodní prádlo, ručníky nejlépe vyvařit a vyžehlit.
  • Vlasy dítěte několik dní sledovat a v případě potřeby postup opakovat.


Protože nelze rozeznat mrtvé hnidy od živých, žádáme Vás, abyste dítě do školy neposílali s hnidami, i když jsou mrtvé. Absence Vašeho dítěte ve výuce z tohoto důvodu bude omluvena.

Rodiče (zákonní zástupci) nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí úspěšnost léčby, tiskopis v příloze. V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře.Stanovisko hlavního hygienika ČR


V současnosti se ve všech rozvinutých zemích světa zvyšuje výskyt vši dětské v důsledku rezistence
k některým odvšivovacím přípravkům. Nejinak je tomu i v ČR. Zbavit děti vší je ze zákona povinností
rodičů (zástupců žáka), nikoli školy a jejich pedagogických pracovníků.

V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, i přes upozornění školy,
budeme o této skutečnosti informovat příslušný odbor sociálně právní ochrany dětí. Ten může
v tomto případě provádět zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě, pozastavit výplaty
sociálních dávek apod.Děkujeme za pochopení a úzkou spolupráci.Mgr. Aleš Antl

ředitel ZŠ SvitávkaPotvrzuji úspěšnost léčby infekčního onemocnění pedikulózou (veš dětská) u svého dítěte.


Jméno dítěte:

Třída:

Datum:


Podpis rodičů: