Důležitá data

Organizace školního roku

Zahájení školního roku 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny 26. – 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022– 2. 1. 2023
Začátek výuky v roce 2020 3.1. 2023
Ukončení I.pololetí 31.1. 2023
Pololetní prázdniny 3.2. 2023
Jarní prázdniny 13.3 – 19.3 2023
Velikonoční prázdniny 6.4. 2023
Ukončení II. pololetí

30.6. 2023

Hlavní prázdniny 1.7. – 31.8. 2023
Zahájení školního roku 4.9. 2023