Program ENGLISH DAY s rodilou mluvčí Jill

V pátek 20. května navštívila naši školu Američanka Jill v rámci programu ENGLISH DAY, který škola objednala pro žáky 8. a 9. třídy. Pomocí her a aktivit se žáci něco dozvěděli o Jill a její zemi. Sami pak odpovídali na její dotazy ohledně rodiny, zálib, školy. Dále byl program zaměřen na anglicky mluvící země a důležitost znalosti angličtiny v dnešním světě. Žáci zjišťovali různé informace o těchto zemích a na program měli kladné ohlasy. Především si pochvalovali, že paní Jill a její angličtině...
Čtěte dále

Obora Holedná

Do obory za zvířátky -  výukový program pro žáky 1. a 4. třídy   Dne 18.5. se žáci první a čtvrté třídy zúčastnili výukového programu v terénu obory Holedná, v Brně Kohoutovicích, který organizovala Lipka. Žáci čtvrté třídy dostali pomůcky a vybavení ke zkoumaní – lupu, síta, odchytové misky a klíče k určování živočichů a rostlin. Poznávání v terénu žáky bavilo. Naučili se hledat živočichy pod listy, v kůře, pařezech. Lovili vodní živočichy v jezírku, za hlasitého podporování ka...
Čtěte dále

Den matek

Přání pro maminku   Ve školní družině jsme ani letos nezapomněli na naše maminky a k jejich květnovému svátku jim vyráběli přáníčka. Vlastnoručně vyrobený dárek udělá tu největší radost.  Během prvního týdne  jsme vyráběli přání pro maminky. Druhá neděle v květnu se totiž přiblížila a děti chtěly darovat maminkám pěkná přání ke Dni matek. Všechny děti si daly moc záležet a tak doufáme, že se přáníčka všem maminkám líbila. Na výsledek jejich práce se můžete podívat v následující fot...
Čtěte dále

Dopravní hřiště 10.5.2022

Prioritou preventivní výchovné činnosti je příprava žáků na provoz na pozemních komunikacích. Žáci čtvrté třídy se na testy i výcvik připravovali jak v rámci školní výuky, tak i s instruktorkou dopravy. Žákům se testy i zkoušky jízd dařily. Natrénovali si jízdu přes vlakový přejezd, objížďku překážky, křižovatku řízenou semafory a další náročné situace. Řádně si vysvětlily všechna rizika, důležitost správně vybaveného kola a nutnost cyklistické helmy. Odměnou nám bylo krásné počasí a sa...
Čtěte dále

Individuální pomoc

Sponzorský dar v podobě několika školních batohů obdržela Základní škola Svitávka koncem dubna .Potřeby pro školáky – batohy  darovala paní Řehůřková. Dva batohy už byly předány žákům naší školy.  Bohužel není možné plnohodnotně předat upřímnou a spontánní radost obdarovaných dětí, ale byla obrovská Zbývající batohy jsou nachystány na začátek dalšího školního roku a budou předány  dětem, které je budou potřebovat  pro školní docházku. Paní Řehůřkové moc děkujeme. Lenka Plevačová ...
Čtěte dále

Velikonoce ve školní družině

Velikonoce ve školní družině V měsíci dubnu žila naše školní družina přípravami na Velikonoce. Děti vyráběly velikonoční aranžmá, vyrobily si zajíčky, slepičky, kuřátka a samozřejmě nesmělo chybět malování a zdobení vajíček. Namalovaná vajíčka děti pověsily na břízky vedle školy. Připomněli jsme si velikonoční zvyky a tradice, které se týkají svátků jara. O tom všem jsme si nejen povídali, ale také hledali informace v knihách i na internetu… Lenka Plevačová
Čtěte dále

Postřehy s besedy se spisovatelkou

Postřehy s besedy se spisovatelkou V úterý po Velikonocích se uskutečnila beseda s paní spisovatelkou Michaelou Fišarovou, která inspiraci pro své knihy hledá i mezi dětmi ve škole, kde učí, a také na besedách, které jsou pro ni zpětnou vazbou. Čtení knihy se stává stále více pro mnohé děti ne příliš oblíbenou a čas beroucí aktivitou a právě obdobné besedy by mohly děti přitáhnout k četbě či do knihoven. A jaké měli postřehy někteří žáci? „Před samotnou besedou jsem do třídy vešla s tím, že m...
Čtěte dále

Den Země

Den Země Dne 22. 4. proběhl na naší škole Den Země. Jednotlivé třídy vyrazily vyčistit Svitávku a přilehlé okolí především od plastů a plechovek. Na děti z prvního stupně nejprve čekaly po cestě úkoly a vědomostní otázky, po jejichž správném zodpovězení vyluštily tajenku. Poté jsme se společnými silami pustili do sběru, pytle se rychle zaplnily PET lahvemi, obaly a jinými odpadky ležícími v křoví, na kraji cest, ale i přímo v lokalitě městyse. Druhý stupeň vyrazil na delší okruhy i do přilehlé...
Čtěte dále

Vítání jara na základní škole

Mateřská a základní škola společně připravily tradiční vynášení Moreny, vládkyně zimy. Morena je ošklivá zachmuřená bohyně zimy, je vnímána jako zlá babice, nicméně její úkol je i přinášet všem v přírodě pokoj, klid a odpočinek, aby načerpali nové síly před dalším rokem. Když se na jaře vše probouzí, je třeba vládu bohyně ukončit. Zapálením očistného ohně, vhozením Moreny do vody a zpěvem. Naše děti takto společně vynesly zimu, a všichni tak můžeme vítat jaro. Jarní téma měl i jarmark a dí...
Čtěte dále

Plavecký výcvik

Letošní plavecký výcvik 2.,3.,4. a 5. ročníku byl zahájen 7. ledna 2022. Každý pátek všichni žáci těchto ročníků odjíždí do bazénu do Boskovic, kde probíhá výuka plavání, kterou vedou instruktoři – plavčíci. Děti jsou při první hodině rozděleny do skupin dle úrovně plavání. Při výuce je vždy v každé skupině jeden plavčík. Výcvik navazuje na dovednosti, které děti  získaly v předešlých letech. Žáci i letos absolvují 10 dvouhodinových lekcí v rámci TV. Během výuky se nejen učí plavat a potápět, al...
Čtěte dále