Kamenačky

Ve středu 13. 10. se naše 7. třída vydala do přírodovědné stanice při ZŠ Kamenačky Brno . V centru jsme se seznámili s různými druhy bezobratlých živočichů, plazů a drobných hlodavců.  Super bylo, že jsme si mnoho z nich mohli vzít i do ruky a prohlédnout zblízka. Během další části jsme obhlédli v teráriích chované obojživelníky. Měli jsme také netradiční příležitost vidět kajmany chované volně v tropickém pavilonu. Většina z nás se shodla, že velkým zážitkem bylo držet v rukou nejedovaté ...
Čtěte dále
Posted in Nezařazené

Projekt 72 hodin

I v letošním roce se naše škola zúčastnila dobrovolnické akce 72 hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po deváté. Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí. V České republice akci 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. Kromě ČRDM se do projektu přidává také mnoho dětsk...
Čtěte dále
Posted in Nezařazené

Jablkobraní

Jablkobraní Začátek podzimu se každoročně pojí s hojností plodů a dozráváním jablek, proto jako obvykle Rodinné centrum Ferda připravilo s pomocí školy akci Jablkobraní a s tím spoustu pochutin a zábavy. Žáci naší školy společně s učiteli nasbírali jablka na školní zahradě na výborný mošt, který návštěvníci mohli ochutnat u stánku 9. třídy  společně s dobrotami z jablek, které připravili rodiče žáků. O zábavu bylo také postaráno, děti si mohly vyrobit podzimní dekorace v několika dílničkách v...
Čtěte dále
Posted in Nezařazené

Turnaj v pexesu ve druhé třídě

Co takhle zahrát si pexeso a pocvičit si přitom svoji paměť. Všichni je hrajeme od raného dětství  baví nás to a zažijeme u toho spoustu legrace . Žáci druhé třídy se domluvili , vyhlásili turnaj ve třídě den před státním svátkem , každý si přinesl své pexeso a mohli začít hrát. Zapáleně bojovali mezi sebou až nakonec zůstali čtyři nejlepší. Ti si poměřili síly. Vítězem se stal Šimon Bílek, druhé místo obsadil Jakub Černý a třetí místo Sofie Kubešová. Trošku smutný byl Matěj Přibyl, na kte...
Čtěte dále
Posted in Nezařazené

Jablkobranní 2021

Rodinné centrum Ferda a Základní škola Svitávka zvou na 6. ročník   JABLKOBRANÍ V pátek 8. 10. 2021 v 16.00 hod ve dvoře ZŠ Svitávka Můžete se těšit na: Podzimní kavárnu (možnost neformálního setkání učitelů, rodičů, žáků a předškoláků) Prohlídku školy a komentář pana ředitele k novinkám ve školní budově Tvořivé dílny – vše za symbolický poplatek Chovatelskou výstavku ZO ČSCH Sebranice Školní mošt, stánek s grilovanými dobrotami a Kristýnin tým s bramborovými ...
Čtěte dále
Posted in Nezařazené

Informace MŠMT pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021:

• platnost mimořádného opatření MZ ČR upravující provoz škol končí k 10. 9. 2021 • od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost screeningového testování žáků • MŠMT upozorňuje, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby • pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky.
Čtěte dále
Posted in Nezařazené

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 1. září 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 16. 8. 2021 bylo vydáno následující: od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit je omezen vstup třetích osob do školy zákonní zástupci žáků 1. ročníku mohou doprovodit své děti 1. září do školy pouze s ochranou dýchacích cest a mohou se zúčastnit testování žáků vstup do školy všech osob pouze s ochranou dýchacích cest ...
Čtěte dále
Posted in Nezařazené

Zahájení školního roku

Ředitelství Základní školy ve Svitávce oznamuje všem žákům a rodičům, že školní rok 2021 – 2022 bude slavnostně zahájen dne 1. září 2021 v 8:00 hodin v budově školy. Délka vyučování 8.00 – 9.00 hod. Žáci si přinesou psací potřeby, zápisník a přezůvky. Vedení ZŠ Svitávka
Čtěte dále
Posted in Nezařazené

ŠKOLNÍ JÍDELNA OZNAMUJE

PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 BUDOU K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY U VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ V OBDOBÍ OD 18. 8. 2021 DO 31.8.2021  VŽDY OD 8:00 hod. DO 10:00 PLATBA STRAVNÉHO PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE NA STRÁNKÁCH ŠKOLY -- ORGANIZACE ŠKOLY – ŠKOLNÍ JÍDELNA -- Trvalý příkaz – při platbě TP musí být obědy uhrazeny do 25 dne v měsíci na účet školy. Částka 550,- Kč / žák Variabilní symbol: vyžádat v kanceláři ŠJ Popis platby: jméno žáka Platba vždy měsíc dop...
Čtěte dále
Posted in Nezařazené