Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Dne 21.6.2024 byli žáci z 1.A  slavnostně královnou Anežkou v Löw-Beerově vile pasováni na čtenáře. Nejdříve složili čtenářskou zkoušku. Museli prokázat čtenářskou zdatnost v knihovně, kde složili celou abecedu, a našli k pohádkovým postavám ty správné věty za podpory knihovnice paní Burkoňové. Poté se přesunuli do velkého sálu, kde se seznámili s královnou Anežkou (paní starostkou) z místního hradu Hradisko. Ta je slavnostně po přečtení čtenářského slibu pasovala na čtenáře. Ještě se žáci pod slib podepsali, dostali krásnou knížku s věnováním na památku a přednesli báseň První pohádka od Fr. Hrubína. Děti byly knížkou a dárky natolik unesené, že jsme strávily poslední hodinu čtením a prohlížením knížky a dárků. Nejvíce se děti těší na návštěvu knihovny, kterou mají na celý příští rok předplacenou. Děkujeme za krásný zážitek a dárky paní knihovnici, fotografce, hudebnímu doprovodu Šimonovi Burkoňovi a paní starostce M. Zoubkové.

Ing. Soňa Maňoušková