Kontakty na učitele

Vedení školy

  Mgr. Aleš Antl zssvitavka@seznam.cz ředitel školy
  Ing. Hana Podloucká zssvitavka@seznam.cz zástupce ředitele

Pedagogičtí pracovníci

1.A tř. Mgr. Alena Kubínová ale.kubinova@gmail.com  
1.B tř. Mgr. Daniela Mašková danila.maskova@seznam.cz koordinátorka Švp, vedoucí Ekotýmu
2.tř. Mgr. Jana Skříčková j.skrickova@gmail.com  
3.tř. Mgr Miroslava Pořízková miloslava.porizkova@centrum.cz  
4.tř.   Marcela Langrová mlangrova@centrum.cz výchovný poradce
5.tř. Mgr. Eva Waňková evakoudelkova@seznam.cz  
6.tř. Mgr. Marcela Houdková mhoudkova@zssvitavka.com  
7.tř. Mgr. Markéta Letfusová marketaletfusova@gmail.com  
8.tř. Mgr. Radka Havelková radkahavelkova13@gmail.com  
9.tř. RNDr. Ludmila Šebková lsebkova@zssvitavka.com  
  Mgr. Hana Kroupová hana.kroupova@seznam.cz metodik prevence
  Mgr. David Lefler dlefler@zssvitavka.cz ICT metodik, správce sítě
  PaedDr. Alena Machová a.machova@tiscali.cz  
  Ing. Zuzana Portlová zuzi.pawlasova@gmail.com   asistent pedagoga
  Mgr. Regina Müllerová mullerova.r@centrum.cz speciální pedagog
  Ing. Soňa Maňoušková sona.koumalova@seznam.cz  asistent pedagoga
  Mgr. Alexandra Komárková komarkova.alexandra@gmail.com  
    Jana Koumalová jkoumalova@zssvitavka.com vychovatelka ŠD  
    Lenka Plevačová Lenulka.Plevačova@seznam.cz vychovatelka ŠD