Kontakty na učitele

Vedení školy

  Mgr. Aleš Antl zssvitavka@seznam.cz ředitel školy
  Ing. Hana Podloucká zssvitavka@seznam.cz zástupce ředitele

Pedagogičtí pracovníci

1.tř. Mgr. Jana Skřičková j.skrickova@gmail.com  
2.tř. Mgr. Miroslava Pořízková miloslava.porizkova@centrum.cz  
3.tř.    Marcela Langrová mlangrova@centrum.cz výchovný poradce
4.tř. Mgr. Eva Waňková evakoudelkova@seznam.cz  
5.tř. Mgr. Daniela Mašková danila.maskova@seznam.cz koordinátor ŠVP
6.tř. Mgr. Markéta Letfusova marketaletfusova@gmail.com  
7.tř. Mgr. Radka Havelková radkahavelkova13@gmail.com  
8.tř. RNDr. Ludmila Šebková lsebkova@zssvitavka.com  
9.tř. Mgr. Marcela Houdková mhoudkova@zssvitavka.com  
  Mgr. Hana Kroupová hana.kroupova@seznam.cz metodik prevence   
  Mgr. Jitka Sobotková jsobotkova@zssvitavka.com ICT metodik
  PaedDr. Alena Machová a.machova@tiscali.cz  
  Mgr. Alena Kubínová ale.kubinova@gmail.com  
  Mgr. Regina Müllerová mullerova.r@centrum.cz speciální pedagog
    Veronika Břoušková brouškova@centrum.cz asistent pedagoga
    Tereza Vávrová vavrova.teereza@gmail.com asistent pedagoga