Školní jídelna

Školní jídelna

Vedoucí ŠJ

Alena Kejíková

Email: sjkejikova@seznam.cz  (mailto:sjkejikova@seznam.cz)

Tel.: +420770177839

ŠKOLNÍ JÍDELNA –
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Strávníci jsou automaticky přihlášeni k odběru stravy.

Jídelníček

najdete ve školní jídelně ,na stránkách školy www.zssvitavka.com
nebo na
internetových stránkách
http://misocz.cz/jidelna/zssvitavka

ODHLÁŠENÍ Z OBĚDŮ provádějte nejpozději do 12:00hodin předchozího varného dne
na
internetových stránkách   
http://misocz.cz/jidelna/zssvitavka

nebo  u
vedoucí stravování na čísle +420770177839, e-mail:
sjkejikova@seznam.cz

 V případě nemoci lze odhlásit obědy nejpozději
do 8:00hodin příslušného

(varného)dne:

         
 osobně ve ŠJ

         
telefonicky
u vedoucí stravování na čísle +420770177839

         
zasláním
e-mailu na adresu
sjkejikova@seznam.cz (mailto:sjkejikova@seznam.cz)

V době
nemoci má žák(rodič)povinnost odhlásit ze stravování, protože dle zákona

č.107/2005Sb.,§32,nemá
nárok na dotovaný oběd. Po uplynutí této doby jsou strávníci automaticky

přihlášeni
opět ke stravování.

V případě
nemoci má žák právo na odběr obědu za dotovanou cenu ( je účtována pouze cena
potravin)v první den nepřítomnosti  ve
škole(viz pravidla pro výdej do jídlonosiče).

Neodhlášený
oběd propadá.

 

VÝDEJ OBĚDŮ

Žáci +
zaměstnanci   11:45 –  13:45

Cizí
strávníci              11:00 –  11:30

ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJ DO JÍDLONOSIČŮ

Strávník
s jídlonosičem si odebírá oběd v prostorách k tomu určených
(boční vchod z ulice).

Jídlonosič
musí být podepsaný.

Jídlo do
jídlonosičů se vydává pouze v čase od 11:00 do 11:30 hodin.

Jídelníčky
budou dávány k jídlonosičům.

Jídlonosič
musí být na výměnu.

Jídlo se
vydává pouze do jídlonosičů k tomu určených.

Jídlo je
určeno k okamžité spotřebě.

ZPŮSOB ÚHRADY STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍ
JÍDELNĚ

TRVALÝ PŘÍKAZ – platby vždy měsíc do předu (
v srpnu na září atd.)

Rodič zadá na
svém bankovním účtu trvalý příkaz k měsíčním srážkám na 15 den
v měsíci

nebo 20 den
v měsíci na částku dle věkových kategorií (uvedeno níže).

Číslo příjemce(ZŠ):
86-1159530227/0100

Variabilní
symbol: (vyžádat u vedoucí stravování)

Specifický
symbol: 1111

Do popisu
platby uvede jméno žáka

INKASNÍ PLATBA –  rodič na svém bankovním účtu vytvoří svolení
k inkasu

ve prospěch  účtu ZŠ.: 86-1159530227/0100

Variabilní
symbol: (vyžádat u vedoucí stravování)

Specifický
symbol: 1111

Limit pro
inkasní srážku bude 800,-Kč/žák

Rodič odevzdá
v kanceláři ŠJ svolení k inkasu s č.ú.,z kterého si bude ŠJ
stravné strhávat v období od 15 dne do 30dne v měsíci.

ÚHRADA V HOTOVOSTI – v kanceláři ŠJ v úředních
hodinách od 13:50 do 14:30 hodin.

Úhrada
stravného musí být učiněna nejpozději do dvacátého dne v měsíci. Pokud
nebude mít strávník stravné uhrazeno, bude odhlášen!

Vyúčtování
stravného (přeplatky)se provádí 1x ročně v období od 1.7. do 31.7.

 

SAZBA STRAVNÉHO PODLE VĚKOVÝCH
KATEGORIÍ:

7 – 10 let       34,-Kč/den            ………………  680,-Kč/20dní

11 -14 let      36,-Kč/den           ………………. 720,-Kč/20dní

15 a více let  38,-Kč/den           ……………… 760,-Kč/20dní

Zaměstnanci 560,-Kč/20dní

Ostatní 1800,-Kč/20dní

 


 
Změna cen jídel ve školní jídelně

Upozorňujeme
strávníky a odběratele obědů ze školní jídelny na úpravu cen jídel.

Vzhledem
k nárůstu cen potravin a energií jsme nuceni zvýšit cenu obědů..

Cena
obědů dle věkových kategorií bude následující:

7 – 10 let        34,-Kč

11 – 14 let      36,-Kč

15 a více let    38,-Kč

Zaměstnanci
38,-Kč / 28,-Kč zaměst.+10,-Kč
FKSP/

Ostatní
strávníci   90,-Kč