Školní družina

Informace o školní družině

Měsíční
poplatek činí 100Kč

Vychovatelka:
I.oddělení Jana Koumalová tel. 606 774 779
II. oddělení Lenka Plevačová tel. 774 078 861

Provoz školní družiny od 5.9.2023


Ranní
družina: 6:30 – 7:40

Odpolední družina: 11:40 – 16:00
Děti
budou umístěny do jednoho
oddělení, kde dostanou zápisní lístky, budou poučeny o chodu ŠD a rozděleny do
oddělení.

Ranní družina: 6:30 – 7:40 / pouze I. oddělení/
Odpolední družina: 11:40 – 16:00

Oběd: 12.00 – 12.30,
13.00 – 13.30

Pobyt venku: 14:00 –
14:45

Odpolední
svačinka: 15:00 – 15:20

Pokyny:

 • 1.
  Druhý den po začátku školního roku dítě přinese vyplněný zápisní lístek do
  školní družiny, kroužky se dopíší během příštího měsíce (vyplňujte
  tužkou).
 • 2.
  Dítě nesmí odejít v jinou dobu, než má uvedenou v zápisním lístku. Jestliže
  odchází v jinou dobu, musí mít napsanou omluvenku kde je uvedeno: kdy
  odchází (datum a čas) jestliže samo nebo v doprovodu. Omluvenka musí být
  podepsaná rodiči. Omluvenky se dávají v nepřítomnosti vychovatelky do
  schránky u vchodu do ŠD.
 • 3.
  V zápisním lístku vyplňte ČAS, kdy bude dítě do ŠD PŘICHÁZET A ODCHÁZET a
  KDO ho bude vyzvedávat. U kontaktní osoby uveďte i její telefonní číslo.
 • 4.
  Dítě musí být vyzvednuto osobně u vychovatelky, pokud nemá uvedeno že odchází
  samo.
 • 5.
  Pokud odchází dítě ze školní družiny do kroužku, musí mít omluvenku, kde
  je uvedeno: kdy odchází a kdy se vrací do družiny (připočítejte čas na
  cestu tam i zpět).


Způsob úhrady školného ve školní družině

Úplata je splatná předem, na základě požadavků většiny rodičů se školné od 1. 9. 2020 

platí za první 4měsíce a za dalších 6 měsíců. Výše úplaty je stanovena na 100,-Kč/měsíc. 

Platba se provádí bezhotovostním stykem na číslo účtu 86 –1159530227/0100, do poznámky
se uvede: školní družina a jméno žáka, nebo hotověve školní družině, a to
za období 9 – 12/2023: 400,- Kč a za období 1. – 6. / 2024 : 600,- Kč.

 

Plán družiny 1 [doc]
Plán družiny 2 [doc]