Přijímací zkoušky 2023/2024

Přijímací zkouška 2023/24

 

Všichni uchazeči vykonají
jednotnou zkoušku
,
která se skládá ze dvou didaktických testů společnosti 
CERMAT

– z předmětu český jazyk a literatura

– z předmětu matematika

některé školy požadují i školní zkoušku, či talentovou zkoušku. Tyto informace naleznete na webu SŠ

 

Přihláška

MŠMT v současné době stále
jedná o podobě podávání přihlášek
, nově by se přihlášky
mohly podávat i elektronicky. Dále se jedná o možnosti podat 3 přihlášky. Školy
budou na přihlášky zadávány v prioritním pořadí, tedy v pořadí
s nejvyšším zájmem o školu.

V případě
papírové formy se budou
přihlášky
podávat na speciálních tiskopisech,
v případě nezletilého
uchazeče ji podává jeho zákonný zástupce.

 

Na některé
SŠ je nutné lékařské potvrzení, tato informace je vždy uvedena na webu školy.
Tuto informaci si
musí
ověřit uchazeči
.

 

Termíny testů

Jednotné testy pro první kolo
přijímacího řízení budou uchazeči o studium skládat

v pátek 12. dubna 2024 (1. termín)

v pondělí 15. dubna 2024 (2. termín)

 Jednotná
přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny: 1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

Kritéria

Kritéria a další informace
k přijímacímu řízení zveřejňuje ředitel SŠ
obvykle v únoru.

 

Příprava na jednotnou přijímací
zkoušku (PZ)

Některé
školy nabízí přípravu na PZ, tato informace je také na webu dané SŠ. Většina
kurzů bývá zpoplatněna. Některé školy však nabízí uchazečům, kteří podali
přihlášku na jejich školu, kurzy zdarma.

 

Informace

Informace o SŠ můžete čerpat
z webů:

https://www.infoabsolvent.cz/

https://www.vyberskoly.cz/

https://www.atlasskolstvi.cz/

https://www.stredniskoly.cz/

 

Během podzimu žáci dostanou i tištěnou
verzi Atlasu školství.Efektivní vyplňování testu na Jednotné přijímací zkoušce
z ČJ

 

Test

·        
Test obsahuje 30 úloh

·        
Na vyplnění máte 60 minut

·        
Obsahuje otevřené a uzavřené úlohy

o  
Uzavřené: a/b/c/d, ano/ne, seřadit, přiřadit

o  
Otevřené: vypiš, urči, najdi

·        
Zadání se skládá ze dvou sad papírů:

o  
Samotné zadání (obvykle si ho můžete nechat)

o  
Tzv. záznamový arch (odevzdává se
s vyplněnými odpověďmi)

Jak vyplňovat?

·        
Správná odpověď se označuje křížkem (ne fajfkou
ani jinak)

·        
Pokud chceme odpověď změnit, políčko začerníme a
zaškrtneme jiné

o  
Je třeba si to dobře rozmyslet, nelze to vrátit

·        
Do otevřených odpovědí pište čitelně, používejte
velká písmena, interpunkci. Pokud máte něco vypsat, opište to přesně a ve
stejném tvaru jako je to ve výchozím textu

·        
Doporučuji si to nanečisto vyplnit do zadání
(které si obvykle můžete nechat a po zveřejnění výsledků si ověřit správnost
odpovědí) a ponechat si dostatek času na přepsání do záznamového archu/vyplnit
obyčejnou tužkou, přepsat propiskou a pak vygumovat

·        
Pomůcky:

o  
Stačí propisky, černě píšící fixy, jak komu
vyhovuje

o  
Je dobré si vzít tužku navíc (přestane psát,
kamarád zapomene…)

o  
NEpoužívejte GUMOVACÍ PERA (s teplem ve skeneru
mizí, odevzdáte prázdný arch)

·        
Tip:

o  
První odpověď, která vás napadne, bývá správná

o  
Dělejte si poznámky do zadání, kroužkujte, podtrhávejte,
odůvodňujte

Bodová strategie:

·        
Úloha a/b/c/d: 1 bod

·        
Úloha ano/ne: zde jsou 4 podúlohy, ale získáte
za ně jen 2 body, tudíž za 2 chyby získáte 0 bodů

·        
Úloha řazení textu: 3 body, musí být celá dobře,
1 chyba: 0 bodů

·        
Otevřené úlohy: vyplňujte pouze to, co po vás
chce zadání

o  
Hledání chyb v textu: max. 4 body, slova
zapisujeme jen správně (ne špatně-správně ani jakkoli jinak), zapisujeme pouze
slova, u kterých jsme si 100% jistí, neboť se za chybně zapsaná slova + ta
následně chybějící strhávají body. Pokud jej tam nezapíšete, získáte tolik
bodů, kolik máte správných odpovědí.

§ 
Př. Správná odpověď: sýpek, náramně, návsi,
vinice

·        
V záznamovém archu vidíme: sýpek, náramně,
drahocený

·        
=2 slova nenalezena, 1 chyba=3 chyby, žák získal
1 bod

o  
Tento typ úloh se vyskytuje často a je
v zadání viditelně označen (zápis neodpovídajícího slova je považován za
chybu)


 

Postup:

·        
Vyplňte, s čím si víte rady, těžké nechte
na konec

·        
Na co nepřijdete, tipujte (vše kromě otevřených
úloh)

·        
Cvičte práci s textem (co vyplývá,
nevyplývá) a jeho řazení (za to jsou 3 body téměř zdarma)

·        
Práce s textem:

o  
Všímejte si, zda není v zadání označen
odstavec, ve kterém máte hledat. Usnadní vám to práci, nemusíte číst celý text.

§ 
Např. najděte ve druhém odstavci…

o  
Pokud zde odstavec označen není, text si celý
pročtěte, ať se zorientujete.

o  
Dále postupujte vylučovací metodou.

§ 
Např. Je zde řečeno toto? Ne, není, je zde
řečeno něco jiného. Vše si odůvodněte.

o  
Pokud máte v zadání cizí slovo (např.
najděte anaforu), obvykle jeho definici najdete v tzv. výchozím textu 2
(pod výchozím textem 1). Tuto definici pak jen aplikujete na text.

o  
Mějte přehled o základních literárních pojmech
(próza, poezie, verš, rým, sloka, odstavec, postava, metafora, komparace,
přirovnání, lyrika, epika, drama)

§ 
Umělecký/neumělecký text, vybrané literární
žánry

·        
Řazení textu:

o  
Nejprve hledáme začátek zachycené scény (např.
vešla do domu)

o  
Potom pokračování, všímáme si rodu, pádu, všeho,
co nám může pomoci, hledáme navazující situaci (např. zula si boty, šla do
kuchyně, dala vařit vodu na čaj, sedla si ke stolu a čaj vypila ho)

·        
Ostatní: vylučovací metoda, a/b/c/d a ano/ne
můžeme tipovat (vyplatí se to)