Den s Policií ČR

Den s Policií ČR

V pátek 21. 6. děti čtvrtého a pátého ročníku měly možnost se zúčastnit akce „Den s Policií ČR“. Tato akce probíhala v Boskovicích a zúčastnilo se jí několik škol ze širokého okolí.

Policisté děti seznámili s vybavením, které nejčastěji využívají ke své práci, jako je radar nebo přístroj na měření alkoholu v dechu a popsali jim činnosti, kterými se zabývají, od silničních kontrol až po šetření dopravních nehod. Pro děti bylo největším lákadlem možnost vyzkoušet si balistickou vestu nebo pouta, k vidění byly i zbraně, které policisté používají ke své činnosti. Zároveň během akce děti plnily různé úkoly na stanovištích.

Na řadu přišly také simulace policejních zásahů, na které se všichni těšili nejvíce. Přijeli policejní psovodI se svými čtyřnohými svěřenci. Policisté předvedli se psy ukázku policejního výcviku, zásah speciální pořádkové jednotky těžkooděnců proti nebezpečnému pachateli a zásah strážníků proti výtržníkovi v restauraci. Obecenstvo je odměnilo nadšeným potleskem. Nechyběli ale ani policisté na koních nebo ukázka práce hasičského záchranného sboru. Řada dotazů a možnost diskutovat s policisti nás následně přesvědčila o tom, že akce byla přínosná.

A po pěkně prožitém dopoledni už nás poté čekal jen návrat do školy a chutný oběd, který nám připravily naše hodné paní kuchařky.

Paní učitelky J. Baková a M. Langrová