Učitelé a vedení školy

Vedení školy

Mgr. Aleš Antl | zssvitavka@seznam.cz | ředitel školy
Ing. Hana Podloucká | zssvitavka@seznam.cz | zástupce ředitele

Pedagogičtí pracovníci

1.tř. Mgr. Jana Skřičková | j.skrickova@gmail.com
2.tř. Mgr. Miroslava Pořízková | miloslava.porizkova@centrum.cz
3.tř. Marcela Langrová | mlangrova@centrum.cz | výchovný poradce
4.tř. Mgr. Eva Waňková | evakoudelkova@seznam.cz
5.tř. Mgr. Daniela Mašková | dmaskova@zssvitavka.com | koordinátor ŠVP
6.tř. Mgr. Markéta Letfusova | marketaletfusova@gmail.com | vedoucí Ekotýmu
7.tř. Mgr. Radka Havelková | radkahavelkova13@gmail.com
8.tř. RNDr. Ludmila Šebková | lsebkova@zssvitavka.com
9.tř. Mgr. Marcela Houdková | mhoudkova@zssvitavka.com

Mgr. Hana Kroupová | hana.kroupova@zssvitavka.com | metodik prevence

Mgr. Jitka Sobotková | jsobotkova@zssvitavka.com ICT | metodik správce sítě
PaedDr. Alena Machová | a.machova@tiscali.cz
Mgr. Alena Kubínová | ale.kubinova@gmail.com

Mgr. Regina Müllerová | mullerova.r@centrum.cz | speciální pedagog

Veronika Břoušková | brouškova@centrum.cz | asistent pedagoga
Tereza Vávrová | vavrova.tereza@gmail.com | asistent pedagoga

Jana Koumalová | jkoumalova@zssvitavka.com | vychovatelka ŠD
Lenka Plevačová | Lenulka.Plevačova@seznam.cz | vychovatelka ŠD