Vesmír

Vesmír Noční obloha vyvolává v lidech úžas a obdiv. Vesmírem je lidstvo fascinováno dodnes a ani my nejsme výjimkou. Takovým malým zkoumáním vesmíru jsme se zabývali v hodinách přírodovědy. Byly to velmi zajímavé hodiny, kdy jsme si kladli mnoho otázek: „Jak je ten vesmír vlastně veliký? Co je to ta Mléčná dráha? Jak daleko jsou od sebe planety vzdáleny? Kolik je ve Sluneční soustavě měsíců? Jsme jediní obyvatelé vesmíru?“ a ještě spoustu dalších otázek. Na některé jsme odpovědi našli, ale na...
Čtěte dále

Preventivní program

Preventivní program V úterý a středu 12.a 13.12. nás navštívil pan Kotouček s preventivními programy ACET. Programy byly určeny pro žáky 6., 7., a 8.tř. Témata zahrnovala šikanu, přátelství a vztahy a prostředí sociálních sítí. Žáci měli možnost diskutovat na tato témata, sdělit své zkušenosti, ale dozvědět se i nové informace nebo se zeptat na věci, které je zajímají či trápí. Mgr. Hana Kroupová – školní metodik prevence
Čtěte dále

Přednáška z programu prevence – Jak se nestat obětí sociálních sítí

Přednáška z programu prevence – Jak se nestat obětí sociálních sítí Ve čtvrtek 7.12. 2023 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili v Brně přednášky na téma Jak se nestat obětí sociálních sítí. Lektor žáky seznamoval s různými fakty a údaji, které se týkaly používání technologií, především mobilních telefonů, nastavení hranic a bezpečnosti v online prostředí.  Přednáška byla interaktivní, žáci si vyzkoušeli různé aktivity, kterými chtěl lektor poukázat na fakt, že na spoustu věcí, na které dříve sta...
Čtěte dále

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka Tradičně jako každý rok si žáci deváté třídy připravili mikulášskou nadílku pro žáky naší školy i pro mateřskou školku. Náročného úkolu se zhostili výborně. Andělé pochválili šikovné žáky a Lucifer četl hříšníky z knihy hříchů. Poté byli vyzvaní žáci dobrovolně odvedeni do pekla, kde přislíbili nápravu a stvrdili to svým podpisem. Žáci se každoročně na Mikuláše těší. Děkujeme žákům deváté třídy za úžasné peklo se světelnými i zvukovými efekty. Soňa Maňoušková   ...
Čtěte dále

Vstupy do škol

Vstupy do škol   V úterý 21.11. se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili vzdělávacího programu DKC Brno s tématem Cyril a Metoděj. Během dvou hodin se dozvěděli mnoho informací o životě a díle bratří Cyrila (Konstantina) a Metoděje v historických souvislostech a seznámili se s významem a průběhem cyrilometodějské mise na Moravu. Měli možnost si uvědomit odkaz obou bratří i pro naši současnost. Tento program má pomoci objasnit důvody pro zařazení Dne slovanských věrozvěstů mezi státní svátk...
Čtěte dále

Mega brouci v Brně

Mega brouci v Brně Ve čtvrtek 16. 11. 2023 jela 6. třída na exkurzi do Brna na výstavu s názvem Megahmyz. Jelo se vlakem asi hodinu a potom se přestoupilo na šalinu směrem na výstaviště. Byli tam velcí brouci, které jsme si mohli vyfotit. K tomu se u nich nacházely články o včelách, mravencích, mouchách, komárech apod. U všeho jsme se vyfotili a měli plné galerie. Potom následoval rozchod 30 minut. Když jsme dojeli do školy, tak následovala třídnická hodina a přesazování. Nakonec hurá domů. V...
Čtěte dále

Den bez batohů

Den bez batohů V úterý 21.11. proběhl další projektový den Hrdé školy. Tentokrát to byl zábavný Den bez batohů. Děti si nepřinesly učení a školní pomůcky v batohu, ale v něčem netradičním. Jak byli někteří žáci kreativní a originální můžete vidět na fotkách. Všem, kteří se zúčastnili patří velké poděkování. Mgr. Hana Kroupová  
Čtěte dále

Projektový den

Projektový den Ve st 22.11. měli žáci 5. a 6. třídy možnost si vyzkoušet, jak se domluví anglicky. Do školy přijeli dva lektoři z TLC Kids. Projektový den se zahraničním lektorem, který doplňuje standardní jazykovou výuku byl na vánoční téma - Christmas. Děti si zazpívaly koledu, zahrály si jazykové hry, zopakovaly nebo se naučily novou slovní zásobu a odnesly si zážitek netradiční výuky. Mgr. Hana Kroupová  
Čtěte dále

Vážení rodiče

Vážení rodiče, protože se většina zaměstnanců naší školy připojila k výstražné jednodenní stávce vyhlášené ČMOS PŠ na pondělí 27. 11. 2023, bude v tento den Základní škola Svitávka, školní družina a školní jídelna mimo provoz. Hlavní důvody pro připojení ke stávce: plánovaná úsporná opatření ve školství způsobí snížení maximálního počtu hodin, které škola může použít pro výuku, to omezí možnost dělení žáků na skupiny nejsou zajištěny dostatečné finanční prostředky na platy provozní...
Čtěte dále