Preventivní program

Preventivní program

V úterý a středu 12.a 13.12. nás navštívil pan Kotouček s preventivními programy ACET. Programy byly určeny pro žáky 6., 7., a 8.tř. Témata zahrnovala šikanu, přátelství a vztahy a prostředí sociálních sítí. Žáci měli možnost diskutovat na tato témata, sdělit své zkušenosti, ale dozvědět se i nové informace nebo se zeptat na věci, které je zajímají či trápí.

Mgr. Hana Kroupová – školní metodik prevence