Konzultační hodiny

Konzultace na základě osobní domluvy s vyučujícím.