Zájmové kroužky

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2022/2023:

Název kroužku Kontakt Třída , termín
Příprava na PZ – Čj Mgr. M. Houdková 9.  Út     7.00
Příprava na PZ – M RNDr. L. Šebková 9.  St      7.05
Doučování Mgr. E. Waňková 5.  St      13.00
Doučování Mgr. M. Pořízková 3.  St        7.05
Doučování Mgr. R. Havelková 7.-8.  St      14.00
Doučování Aj Mgr. M. Letfusová 1.-9.  Čt        7.15
Francouzština Mgr. M. Letfusová 4.-9.  Čt       14.00
Deskové hry I Mgr. J. Skřičková 1.-5.  Čt   13.00,14.00
Deskové hry II. Bc. D. Lefler 6.-9.  Čt     14.00
Sportovní hry Bc. D. Lefler 6.-9.  Út     14.00
Tvořivé dílny D. Mašková, M. Letfusová 1.-5.  1 x měsíc
Polygram (F,Bi)  L. Šebková, H. Podloucká 6.-9. Pá     7.05
Dramatický Mgr. A. Komárková 1.-9.  Po     13.45
Veselá věda michal@veselaveda.cz 1.-5.  Pá      14.00
Pěvecký sbor Mgr. M. Houdková 1.-9.  Čt        7.15
Kroužek Aj L.Ťuťuniková 739715581  1.-9.
Taneční kroužek Bami tsbamikrkunstat@seznam.cz 1.-6.
Ekotým Mgr. D. Mašková 1.-9.   Čt      13.45
Volejbal L. Řehoř 603 444 541 1.-9.

 

Školní
knihovna: pátek 11.40 – 12.00 Mgr. D. Mašková, Mgr. Eva Waňková

Přihlášení
do kroužků na uvedených kontaktech nebo přímo ve škole u vyučujících.