Zájmové kroužky

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2021/2022:

Název kroužku Kontakt Pro kterou třídu
Příprava na PZ – Čj Mgr. M. Houdková 9.
Příprava na PZ – M RNDr. L. Šebková 9.
Doučování Mgr. D. Mašková 5.
Doučování M. Langrová 3.
Doučování Mgr. R. Havelková 6.-7.
Doučování Mgr. H. Kroupová 6.-9.
Doučování Mgr. J. Sobotková 6.-9.
Klub zábavné logiky I. Mgr. J. Skřičková 1.-5.
Klub zábavné logiky II. Mgr. J. Sobotková 6.-9.
Sportovní hry  T. Vávrová 1.-5.
Sportovní hry  T. Vávrová 6.-9.
Florbal  V. Bednář 6.-9.
Pěvecký sbor Mgr. M. Houdková 1.-9.
Veselá věda michal@veselaveda.cz 1.-5.
Kroužek Aj lucie.aronova@email.cz 1.-9.
Kroužek Nj Sabine Külzer 607024992 1.-9.
Taneční kroužek Bami tsbamikrkunstat@seznam.cz 1.-6.
Ekotým Mgr. D. Mašková 1.-9.
Hudební ZUŠ Boskovice, 516 452 250 1.-9.