Zájmové kroužky

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2022/2023:

Název kroužku

Nabídka
zájmových útvarů pro školní rok 2023/2024:
                                                                                     

Název kroužku

Kontakt

Třída

Termín

Příprava
na PZ – Čj

Mgr. R. Havelková

9.

Čt 14.00

Příprava
na PZ – M

RNDr. L. Šebková

9.

Út 7.05

Doučování

RNDr. L. Šebková

6. – 8.

St 7.05

Doučování

Mgr. M. Pořízková

1.

St 11.45

Doučování

Mgr. D. Mašková

2.

Čt 11.45

Doučování
Aj

Mgr. M. Letfusová

3. – 9.

St 7.20

Doučování
Aj

Mgr. H. Kroupová

3. – 9.

Čt 7.20

Francouzština

Mgr. M. Letfusová

4. – 9.

Čt 13.50

Konverzace
Aj

Mgr. M. Letfusová

6. – 9.

Čt 13.50

Klub
deskových her I.

Mgr. J. Skřičková

1. – 5.

Čt 13.00

Klub
deskových her II.

Mgr. J. Skřičková

1. – 5.

Čt 13.45

Čtenářský
klub

Mgr. D. Mašková

1.– 5.

Pá 11.40

Sportovní
hry I.

p. D. Dvořáková

1. – 5.

Út 14.00

Sportovní
hry II.

 Bc. D. Lefler

6. – 9.

Čt 14.00

Výtvarné
tvoření

           
p. L. Reiblová

1. – 5.

Út 13.00

Ekotým

 V.Alexová,
S.Maňoušková

1. – 9.


Po 14.00

Dramatický

Mgr. A. Komárková

1. – 9.

Po 13.45

Pěvecký
sbor

Mgr. M. Houdková

1. – 9.

Čt 7.15

3D
tisk

Bc. D. Lefler

1. – 9.

St 15.00

Mladý
kuchař

p. O. Matějů

1. – 9.

St 15.00

Keramický

p. Kolmačková 721344294

1. – 9.

Čt 14.00

Veselá
věda

jaroslav@veselaveda.cz

1. – 5.

Pá 14.00

 

Přihlášky na
uvedených kontaktech, nebo u třídních učitelů.


                                                                                                         

Vážení rodiče,

 

i tento rok nás oslovila nezisková organizace
Veselá věda a opět nabízí na naší škole:

 

Kroužek zábavných vědeckých pokusů – pro děti z
1. stupně. 

 

Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich
přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody
vč. jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa
přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým
oborům. 

 

Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech
po celé republice, úspěšně organizuje kroužky, projektové dny a příměstské
tábory.

 

Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním
aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou,
které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním
vědám.

 

Přesné informace o času a místě konání kroužku
stejně jako přihlášku naleznete na webových stránkách Veselé vědy
www.veselaveda.cz.

 

S pozdravem


Veselá věda


KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ, který děti baví a zároveň chytře vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání.
Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie,
biologie a fyziky. Je určen pro děti z 1.stupně ZŠ.

Letos zahájíme v týdnu od 2. října 1x týdně, 60 minut, 14
lekcí/pololetí. 

Přihlášky
a více informací na:
  www.veselaveda.cz