Projekty a dotace

Projekty a dotace

Škola realizuje v letošním roce tento projekt:

 

 

·        
Okno poznání, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/…005

 

Od 1. 2. 2023 naše škola
čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK
prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem
projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů
vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu
vzdělávání.

Z finančních prostředků v
celkové výši 1.730.728,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

– Školní asistent ZŠ

 

– Podpora žáků s
odlišným mateřským jazykem v ZŠ

 

– Školní speciální
pedagog ZŠ

 

– Vzdělávání pracovníků
ve vzdělávání ZŠ

 

– Vzdělávání pracovníků
ve vzdělávání ŠD

 

– Inovativní vzdělávání
účastníků zájmového vzdělávání v ŠD