Projekty a dotace
Moderní formy výuky ZŠ Svitávka, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001750.

Podpora společného
vzdělávání ZŠ Svitávka, registrační číslo projektu:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017617.

·
Od 1.2. 2021 škola čerpá finanční prostředky z ESF v rámci OP VVV
prostřednictvím výzvy 02_20_080 pro Šablony III. Cílem projektu je podpora
společného vzdělávání.

·
Prostředky tohoto projektu v celkové výši
458 513,- Kč budou použity na tyto aktivity:

·
doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

·
projektový den ve škole

·
projektový den mimo školu

·
školní speciální pedagog

Projektové dny ZŠ Svitávka, registrační
číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009522.

·
Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských
strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II.
Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích.

·
Z finančních prostředků v celkové výši 940.404,- Kč
hradíme tyto aktivity:

·
-Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub

·
-Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

·
-Projektový den ve škole

·
-Projektový den mimo školu

·
-Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – čtenářská gramotnost

·
-Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – matematická gramotnost

·
-Projektový den v ŠD/ŠK

·
-Projektový den mimo ŠD/ŠK