úvod

Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. a II. stupněm.
Navštěvují ji nejen místní žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti
z okolních obcí. Navštěvuje ji celkem 184 žáků. Škola byla založena  v roce 1897 a v současné době probíhá její permanentní modernizace. Postupně se obnovují jednotlivé kmenové či odborné učebny, kabinety, doplňují se o nové moderní pomůcky včetně interaktivních tabulí, dataprojektorů, které umožňují daleko širší a zajímavější využití. Součástí je i školní družina, která má dvě oddělení, a školní jídelna. Všichni učitelé se snaží o vstřícné jednání k žákům i jejich rodičům. Patří mezi školy rodinného typu, ve které učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku.Základním cílem školy je kromě příjemného prostředí poskytovat kvalitní vzdělání formou efektivních metod žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům a připravit je k dalšímu studiu a vlastně tak i do života.