Průzkum spokojenosti

Ve spolupráci se školskou radou jsme oslovili rodiče pro vyplnění dotazníku zaměřeného na průzkum spokojenosti s naší školou. Celkem se do průzkumu zapojilo 40% rodičů. Otázky byly zaměřeny např. na bezpečnost ve škole, dostatek informací o prospěchu a chování, přípravu na přijímací zkoušky, spokojenost s výukou Čj, M, Aj, vybavení školy, nabídku zájmových útvarů, školní družinu či školní jídelnu. Výsledky ukázaly celkově pozitivní pohled rodičovské veřejnosti na školu, ale objevily se i rezervy...
Čtěte dále

Kartografické centrum

V pátek 16.9. 2022 navštívila 7. třída za doprovodu učitelů akci ve Velkých Opatovicích s názvem Kartografické a geodetické dny. Na akci se podílelo mnoho českých vysokých škol - Univerzita obrany, Přírodovědecká fakulta MU, Univerzita Palackého, Lesnická a dřevařská fakulta, Vysoká škola báňská a další. Na žáky tu na stanovištích kolem i uvnitř zámku čekali studenti i vyučující těchto škol s nejrůznějšími úkoly. Mohli si zde vyzkoušet, jak fungují různé měřicí přístroje a nejmodernější zařízení...
Čtěte dále

KORÁLKOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

KORÁLKOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Zažehlovací korálky nejsou sice novinkou, ale stále jsou velmi oblíbené. Můžete z nich vyrobit nejrůznější dekorace, ozdoby a přívěšky. A tak jsme ve  školní družině zapojili všechny šikovné ruce a dali se do práce hned v prvním školním týdnu.  Zažehlovací korálky cvičí nejen pinzetový úchop, jemnou motoriku, představivost a kreativitu, ale zejména trpělivost. Skládání korálků do různých šablon děti moc bavilo a své výrobky si na památku odnesly domů. Le...
Čtěte dále