Vstupy do škol

Vstupy do škol   V úterý 21.11. se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili vzdělávacího programu DKC Brno s tématem Cyril a Metoděj. Během dvou hodin se dozvěděli mnoho informací o životě a díle bratří Cyrila (Konstantina) a Metoděje v historických souvislostech a seznámili se s významem a průběhem cyrilometodějské mise na Moravu. Měli možnost si uvědomit odkaz obou bratří i pro naši současnost. Tento program má pomoci objasnit důvody pro zařazení Dne slovanských věrozvěstů mezi státní svátk...
Čtěte dále

Mega brouci v Brně

Mega brouci v Brně Ve čtvrtek 16. 11. 2023 jela 6. třída na exkurzi do Brna na výstavu s názvem Megahmyz. Jelo se vlakem asi hodinu a potom se přestoupilo na šalinu směrem na výstaviště. Byli tam velcí brouci, které jsme si mohli vyfotit. K tomu se u nich nacházely články o včelách, mravencích, mouchách, komárech apod. U všeho jsme se vyfotili a měli plné galerie. Potom následoval rozchod 30 minut. Když jsme dojeli do školy, tak následovala třídnická hodina a přesazování. Nakonec hurá domů. V...
Čtěte dále

Den bez batohů

Den bez batohů V úterý 21.11. proběhl další projektový den Hrdé školy. Tentokrát to byl zábavný Den bez batohů. Děti si nepřinesly učení a školní pomůcky v batohu, ale v něčem netradičním. Jak byli někteří žáci kreativní a originální můžete vidět na fotkách. Všem, kteří se zúčastnili patří velké poděkování. Mgr. Hana Kroupová  
Čtěte dále

Projektový den

Projektový den Ve st 22.11. měli žáci 5. a 6. třídy možnost si vyzkoušet, jak se domluví anglicky. Do školy přijeli dva lektoři z TLC Kids. Projektový den se zahraničním lektorem, který doplňuje standardní jazykovou výuku byl na vánoční téma - Christmas. Děti si zazpívaly koledu, zahrály si jazykové hry, zopakovaly nebo se naučily novou slovní zásobu a odnesly si zážitek netradiční výuky. Mgr. Hana Kroupová  
Čtěte dále

Vážení rodiče

Vážení rodiče, protože se většina zaměstnanců naší školy připojila k výstražné jednodenní stávce vyhlášené ČMOS PŠ na pondělí 27. 11. 2023, bude v tento den Základní škola Svitávka, školní družina a školní jídelna mimo provoz. Hlavní důvody pro připojení ke stávce: plánovaná úsporná opatření ve školství způsobí snížení maximálního počtu hodin, které škola může použít pro výuku, to omezí možnost dělení žáků na skupiny nejsou zajištěny dostatečné finanční prostředky na platy provozní...
Čtěte dále

Angličtina s „rodiláky“ na naší škole

Angličtina s "rodiláky" na naší škole   Angličtina je v dnešní době všude okolo nás a do budoucna je nezbytností. V rámci zkvalitnění, zpestření a namotivování žáků k tomu, aby se tento jazyk pilně učili a hlavně ho měli rádi, naše škola navázala spolupráci s rodilými mluvčími. Jeden z nich k nám dochází už od loňského školního roku, a to 2x měsíčně. Letošní školní rok učí v tandemu s vyučujícími angličtiny v 7.-9. ročníku. Nově se nám podařilo navázat spolupráci se společností TLC...
Čtěte dále

Hmyzáci a Netopýři

Hmyzáci a Netopýři Právě tak se jmenovaly výukové programy v Domě přírody Moravského krasu, kam se 20. 10. 2023 vypravili žáci 1. a 2. třídy. Prvňáčci formou her poznávali hmyz. Poznali jak žije beruška a kamarádi brouci. A společně si vyrobili vážku. Druháčkům pak netopýrka Netynka vyprávěla o životě netopýrů, vyzkoušeli si například orientovat se jen sluchem, čichem a ,,zaletěli“ se podívat za kamarády do jeskyně. Děti si dopoledne užily a těší se další návštěvu, kterou plánujeme opět na...
Čtěte dále

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště   Prioritou preventivní dopravní výchovy je příprava žáků na provoz na pozemních komunikacích. Žáci čtvrté třídy se připravovali na první část dopravní výchovy v Blansku v učebně a poté na dopravním hřišti. V učebně se seznámili s pravidly pro chodce a povinnou výbavou cyklisty, zopakovali si dopravní značky a křižovatky. Poté se přesunuli na dopraní hřiště, kde si s instruktorkou prošli všechny úseky, křižovatky a značky a vysvětlili si chování v provozu. Na žáky č...
Čtěte dále

Suit – up Day

Suit – up Day V úterý 17.10. proběhl další den projektu Hrdá škola, tentokrát to byl Suit-up Day. Tento den se snažíme být ve škole co nejvíce chic, hezky se obléci. Od rána se škola hemžila formálně oblečenými učiteli i žáky. Bylo to nejen příjemné zpestření, ale všichni mohli popřemýšlet nad dalším rozměrem této akce - nad společenským chováním, kultivací, vystupováním i vyjadřováním. Mgr. Hana Kroupová
Čtěte dále

Sběr papíru

Sběr papíru Ve středu 11. 10. 2023 pořádala ZŠ Svitávka sběr starého papíru. Počasí nám přálo, takže jsme mohli bez problémů svézt připravený papír ke škole. Díky Vám se nám podařilo nashromáždit 2 600 kg starého papíru. Děkujeme všem občanům Svitávky, panu školníkovi, učitelům i žákům druhého stupně za aktivitu! Na naší škole také probíhá celoroční sběr plechovek. Tento rok jsme nasbírali 28 kg hliníkového odpadu. Mgr. Veronika Učňová Alexová
Čtěte dále