Kartografické centrum

V pátek 16.9. 2022 navštívila 7. třída za doprovodu učitelů akci ve Velkých Opatovicích s názvem Kartografické a geodetické dny. Na akci se podílelo mnoho českých vysokých škol - Univerzita obrany, Přírodovědecká fakulta MU, Univerzita Palackého, Lesnická a dřevařská fakulta, Vysoká škola báňská a další. Na žáky tu na stanovištích kolem i uvnitř zámku čekali studenti i vyučující těchto škol s nejrůznějšími úkoly. Mohli si zde vyzkoušet, jak fungují různé měřicí přístroje a nejmodernější zařízení...
Čtěte dále

KORÁLKOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

KORÁLKOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Zažehlovací korálky nejsou sice novinkou, ale stále jsou velmi oblíbené. Můžete z nich vyrobit nejrůznější dekorace, ozdoby a přívěšky. A tak jsme ve  školní družině zapojili všechny šikovné ruce a dali se do práce hned v prvním školním týdnu.  Zažehlovací korálky cvičí nejen pinzetový úchop, jemnou motoriku, představivost a kreativitu, ale zejména trpělivost. Skládání korálků do různých šablon děti moc bavilo a své výrobky si na památku odnesly domů. Le...
Čtěte dále

Změna cen jídel ve školní jídelně

Změna cen jídel ve školní jídelně Upozorňujeme strávníky a odběratele obědů ze školní jídelny na úpravu cen jídel. Vzhledem k nárůstu cen potravin a energií jsme nuceni zvýšit cenu obědů.. Cena obědů dle věkových kategorií bude následující: 7 - 10 let     30,-Kč 11 - 14 let      32,-Kč 15 a více let  34,-Kč Zaměstnanci 34,-Kč Ostatní strávníci   80,-Kč
Čtěte dále

Ocenění nejlepších žáků základní školy

Stalo se již tradicí, že v červnu se koná ve Svitávce nejen pouť, ale i Ocenění nejlepších žáků školy. V sále Obecního úřadu městyse Svitávka se tak stalo dne 28. června, kde žáky za přítomnosti rodičů a veřejnosti přijal pan starosta Jaroslav Zoubek spolu s paní místostarostkou Miroslavou Holasovou a ředitelem základní školy panem Alešem Antlem. Tyto žáky a jejich úspěchy představil přítomným hostům ředitel školy. Společně pak žákům poděkovali za výborné výsledky, které během školního roku dosa...
Čtěte dále

Pasování na čtenáře

Na konci června se děti z 1. třídy vydaly na obecní úřad, aby byly pasovány na čtenáře. Přivítala je paní knihovnice, pan starosta a paní místostarostka, také leckteří rodiče přišli dětem držet palce. Děti společně četly bajku Liška a čáp a zdárně tak předvedly, co se během roku naučily. Následovala prohlídka zcela nové místní knihovny se zelenými pohovkami a křesílky, což děti nadchlo a nasměrovalo k používání jejich nové čtenářské průkazky. Všem dětem přejeme, ať se kniha stane jejich věrným p...
Čtěte dále

Ve škole až do rána? Klidně!

Prázdniny jsou za dveřmi, ale páťákům se ve škole líbí. Dokonce zůstali ve čtvrtek 23. 6. dobrovolně ,,poškole‘‘ až do rána. Nebylo to však za trest, ale za odměnu. Symbolicky se tak rozloučili s prvním stupněm školy i se mnou – třídní učitelkou. Připravili mi společně velké překvapení. Třídu tajně odpoledne slavnostně vyzdobili, nachystali pohoštění a předali dárečky s dojemným obřím blahopřáním. Znovu potvrdili, že jsou skvělá parta, která táhne za jeden provaz.                                ...
Čtěte dále

Branné cvičení

Dne 28.6. se žáci 2. – 8. třídy vydali na branné cvičení kolem cyklostezky do Zboňku. Den připravili učitelé a žáci 9. třídy a moc se jim to povedlo. Stanoviště byla různá, například poznávání stromů, znalost dopravních značek, skákání v pytli, házení šiškou na cíl, skládání puzzle, první pomoc, střelba ze vzduchovky a další. Každý z nás si našel své, každé stanoviště bylo super. Všechny skupinky byly moc dobré a šikovné, 3 nejlepší skupiny získaly sladké ocenění v podobě nanuku. Do těchto dn...
Čtěte dále