Kamenačky

Ve středu 13. 10. se naše 7. třída vydala do přírodovědné stanice při ZŠ Kamenačky Brno . V centru jsme se seznámili s různými druhy bezobratlých živočichů, plazů a drobných hlodavců.  Super bylo, že jsme si mnoho z nich mohli vzít i do ruky a prohlédnout zblízka. Během další části jsme obhlédli v teráriích chované obojživelníky. Měli jsme také netradiční příležitost vidět kajmany chované volně v tropickém pavilonu. Většina z nás se shodla, že velkým zážitkem bylo držet v rukou nejedovaté ...
Čtěte dále
Posted in Nezařazené

Projekt 72 hodin

I v letošním roce se naše škola zúčastnila dobrovolnické akce 72 hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po deváté. Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí. V České republice akci 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. Kromě ČRDM se do projektu přidává také mnoho dětsk...
Čtěte dále
Posted in Nezařazené

Jablkobraní

Jablkobraní Začátek podzimu se každoročně pojí s hojností plodů a dozráváním jablek, proto jako obvykle Rodinné centrum Ferda připravilo s pomocí školy akci Jablkobraní a s tím spoustu pochutin a zábavy. Žáci naší školy společně s učiteli nasbírali jablka na školní zahradě na výborný mošt, který návštěvníci mohli ochutnat u stánku 9. třídy  společně s dobrotami z jablek, které připravili rodiče žáků. O zábavu bylo také postaráno, děti si mohly vyrobit podzimní dekorace v několika dílničkách v...
Čtěte dále
Posted in Nezařazené

Turnaj v pexesu ve druhé třídě

Co takhle zahrát si pexeso a pocvičit si přitom svoji paměť. Všichni je hrajeme od raného dětství  baví nás to a zažijeme u toho spoustu legrace . Žáci druhé třídy se domluvili , vyhlásili turnaj ve třídě den před státním svátkem , každý si přinesl své pexeso a mohli začít hrát. Zapáleně bojovali mezi sebou až nakonec zůstali čtyři nejlepší. Ti si poměřili síly. Vítězem se stal Šimon Bílek, druhé místo obsadil Jakub Černý a třetí místo Sofie Kubešová. Trošku smutný byl Matěj Přibyl, na kte...
Čtěte dále
Posted in Nezařazené

Informace MŠMT pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021:

• platnost mimořádného opatření MZ ČR upravující provoz škol končí k 10. 9. 2021 • od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost screeningového testování žáků • MŠMT upozorňuje, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby • pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky.
Čtěte dále
Posted in Nezařazené