Průzkum spokojenosti

Ve spolupráci se školskou radou jsme oslovili rodiče pro vyplnění dotazníku zaměřeného na průzkum spokojenosti s naší školou. Celkem se do průzkumu zapojilo 40% rodičů. Otázky byly zaměřeny např. na bezpečnost ve škole, dostatek informací o prospěchu a chování, přípravu na přijímací zkoušky, spokojenost s výukou Čj, M, Aj, vybavení školy, nabídku zájmových útvarů, školní družinu či školní jídelnu. Výsledky ukázaly celkově pozitivní pohled rodičovské veřejnosti na školu, ale objevily se i rezervy, kterými bychom se chtěli v nastávajícím školním roce zabývat. Jedná se především o zkvalitnění výuky cizích jazyků a eventuální možnost využití rodilého mluvčího pro Aj, návrh organizování třídních schůzek či o zlepšení prostředí školní družiny tím směrem, aby bylo pro děti podnětné a motivující.

Zde uvádíme odpovědi na nejčastější připomínky.

Zaměříme se na:

  • intenzívnější individuální přístup k dětem – každé dítě je jiné
  • výchovu k tradičním českým hodnotám – láska k vlasti, národu, tradicím
  • prostor pro osobní vyjádření, kreativitu, rovnost šancí
  • mluvení před ostatními, kritické myšlení
  • rozšíření nabídky zájmových útvarů
  • atraktivní činnosti ve školní družině

Rodiče na naší škole nejvíce oceňují:

  • rodinný přístup
  • komunikaci se školou
  • vstřícnost

Děkujeme všem spolupracujícím rodičům za vyplnění dotazníku. Díky výsledkům získáváme zpětnou vazbu od rodičů, a tak můžeme zvyšovat kvalitu výuky dětí i dalších oblastí naší školy.

 

 

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti