Změna cen jídel ve školní jídelně

Změna cen jídel ve školní jídelně Upozorňujeme strávníky a odběratele obědů ze školní jídelny na úpravu cen jídel. Vzhledem k nárůstu cen potravin a energií jsme nuceni zvýšit cenu obědů.. Cena obědů dle věkových kategorií bude následující: 7 - 10 let     30,-Kč 11 - 14 let      32,-Kč 15 a více let  34,-Kč Zaměstnanci 34,-Kč Ostatní strávníci   80,-Kč
Čtěte dále