Změna cen jídel ve školní jídelně

Změna cen jídel ve školní jídelně

Upozorňujeme strávníky a odběratele obědů ze školní jídelny na úpravu cen jídel.

Vzhledem k nárůstu cen potravin a energií jsme nuceni zvýšit cenu obědů..

Cena obědů dle věkových kategorií bude následující:

7 – 10 let     30,-Kč

11 – 14 let      32,-Kč

15 a více let  34,-Kč

Zaměstnanci 34,-Kč

Ostatní strávníci   80,-Kč