Program ENGLISH DAY s rodilou mluvčí Jill

V pátek 20. května navštívila naši školu Američanka Jill v rámci programu ENGLISH DAY, který škola objednala pro žáky 8. a 9. třídy. Pomocí her a aktivit se žáci něco dozvěděli o Jill a její zemi. Sami pak odpovídali na její dotazy ohledně rodiny, zálib, školy. Dále byl program zaměřen na anglicky mluvící země a důležitost znalosti angličtiny v dnešním světě. Žáci zjišťovali různé informace o těchto zemích a na program měli kladné ohlasy. Především si pochvalovali, že paní Jill a její angličtině...
Čtěte dále

Obora Holedná

Do obory za zvířátky -  výukový program pro žáky 1. a 4. třídy   Dne 18.5. se žáci první a čtvrté třídy zúčastnili výukového programu v terénu obory Holedná, v Brně Kohoutovicích, který organizovala Lipka. Žáci čtvrté třídy dostali pomůcky a vybavení ke zkoumaní – lupu, síta, odchytové misky a klíče k určování živočichů a rostlin. Poznávání v terénu žáky bavilo. Naučili se hledat živočichy pod listy, v kůře, pařezech. Lovili vodní živočichy v jezírku, za hlasitého podporování ka...
Čtěte dále

Den matek

Přání pro maminku   Ve školní družině jsme ani letos nezapomněli na naše maminky a k jejich květnovému svátku jim vyráběli přáníčka. Vlastnoručně vyrobený dárek udělá tu největší radost.  Během prvního týdne  jsme vyráběli přání pro maminky. Druhá neděle v květnu se totiž přiblížila a děti chtěly darovat maminkám pěkná přání ke Dni matek. Všechny děti si daly moc záležet a tak doufáme, že se přáníčka všem maminkám líbila. Na výsledek jejich práce se můžete podívat v následující fot...
Čtěte dále

Dopravní hřiště 10.5.2022

Prioritou preventivní výchovné činnosti je příprava žáků na provoz na pozemních komunikacích. Žáci čtvrté třídy se na testy i výcvik připravovali jak v rámci školní výuky, tak i s instruktorkou dopravy. Žákům se testy i zkoušky jízd dařily. Natrénovali si jízdu přes vlakový přejezd, objížďku překážky, křižovatku řízenou semafory a další náročné situace. Řádně si vysvětlily všechna rizika, důležitost správně vybaveného kola a nutnost cyklistické helmy. Odměnou nám bylo krásné počasí a sa...
Čtěte dále

Individuální pomoc

Sponzorský dar v podobě několika školních batohů obdržela Základní škola Svitávka koncem dubna .Potřeby pro školáky – batohy  darovala paní Řehůřková. Dva batohy už byly předány žákům naší školy.  Bohužel není možné plnohodnotně předat upřímnou a spontánní radost obdarovaných dětí, ale byla obrovská Zbývající batohy jsou nachystány na začátek dalšího školního roku a budou předány  dětem, které je budou potřebovat  pro školní docházku. Paní Řehůřkové moc děkujeme. Lenka Plevačová ...
Čtěte dále