Individuální pomoc

Sponzorský dar v podobě několika školních batohů obdržela Základní škola Svitávka koncem dubna .Potřeby pro školáky – batohy  darovala paní Řehůřková.

Dva batohy už byly předány žákům naší školy.  Bohužel není možné plnohodnotně předat upřímnou a spontánní radost obdarovaných dětí, ale byla obrovská

Zbývající batohy jsou nachystány na začátek dalšího školního roku a budou předány  dětem, které je budou potřebovat  pro školní docházku.

Paní Řehůřkové moc děkujeme.

Lenka Plevačová