Informace MŠMT pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021:

• platnost mimořádného opatření MZ ČR upravující provoz škol končí k 10. 9. 2021 • od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost screeningového testování žáků • MŠMT upozorňuje, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby • pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky.
Čtěte dále
Posted in Nezařazené