Projektový den

Projektový den

Ve st 22.11. měli žáci 5. a 6. třídy možnost si vyzkoušet, jak se domluví anglicky. Do školy přijeli dva lektoři z TLC Kids. Projektový den se zahraničním lektorem, který doplňuje standardní jazykovou výuku byl na vánoční téma – Christmas. Děti si zazpívaly koledu, zahrály si jazykové hry, zopakovaly nebo se naučily novou slovní zásobu a odnesly si zážitek netradiční výuky.

Mgr. Hana Kroupová