Vesmír

Vesmír

Noční obloha vyvolává v lidech úžas a obdiv. Vesmírem je lidstvo fascinováno dodnes a ani my nejsme výjimkou. Takovým malým zkoumáním vesmíru jsme se zabývali v hodinách přírodovědy. Byly to velmi zajímavé hodiny, kdy jsme si kladli mnoho otázek: „Jak je ten vesmír vlastně veliký? Co je to ta Mléčná dráha? Jak daleko jsou od sebe planety vzdáleny? Kolik je ve Sluneční soustavě měsíců? Jsme jediní obyvatelé vesmíru?“ a ještě spoustu dalších otázek. Na některé jsme odpovědi našli, ale na mnoho dalších jsme odpověď nenašli. Celé naše bádání jsme zakončili výrobou modelu Sluneční soustavy. Tady jsou naše práce.

Žáci 5. třídy