Vážení rodiče

Vážení rodiče,

protože se většina zaměstnanců naší školy připojila k výstražné jednodenní stávce vyhlášené ČMOS PŠ na pondělí 27. 11. 2023, bude v tento den Základní škola Svitávka, školní družina a školní jídelna mimo provoz.

Hlavní důvody pro připojení ke stávce:

  • plánovaná úsporná opatření ve školství způsobí snížení maximálního počtu hodin, které škola může použít pro výuku, to omezí možnost dělení žáků na skupiny
  • nejsou zajištěny dostatečné finanční prostředky na platy provozních zaměstnanců, bez nichž školy nemohou fungovat
  • avizované snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga omezí poskytování podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Děkujeme za pochopení a podporu.

 

Svitávka 21. 11. 2023                                                                                    Mgr. Aleš Antl, ředitel školy

 

Dopis ČMOS PŠ rodčům