Průzkum spokojenosti

Průzkum spokojenosti

Ve spolupráci se školskou radou jsme po roce opět oslovili rodiče pro vyplnění dotazníku spokojenosti s naší školou. Letos se průzkumu zúčastnilo 30 % rodičů, přesto jejich odpovědi ukázaly, jak se škola vyrovnala s rezervami z minulého dotazníku. Otázky byly obdobné jako v předcházejícím dotazníku. Výsledky ukázaly posun spokojenosti rodičů – např. v oblasti výuky Čj, M, cizích jazyků s využitím rodilého mluvčího, nebo s náplní školní družiny. Konkrétní výsledky jsou zobrazeny v přiloženém grafu.

Děkujeme všem rodičům za vyplnění dotazníku, jehož prostřednictvím můžeme zvyšovat kvalitu výuky a tím atraktivitu naší školy.

 

Dotazník spokojenosti 2023