OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Z důvodu stále rostoucích cen potravin se od 1.9.2023 navyšuje platba za stravné.

Cena obědů dle věkových kategorií:

7 – 10 let 34,-Kč

11 – 14 let 36,-Kč

15 a více let 38,-Kč

Zaměstnanci  38,-Kč / 28,-Kč zaměst.+10,-Kč FKSP/

Ostatní 90,-Kč

 

Školní jídelna upozorňuje, že bude nutné navýšit limity u inkasních plateb i trvalých příkazů.

Částka – měsíční záloha:

7 – 10 let  680,-Kč (20 dní)

11 – 14 let 720,-Kč (20dní)

15 a více let  760,-Kč(20dní)

Zaměstnanci 560,-Kč (20dní)

Ostatní   1800,-Kč (20dní)