Rodinné centrum Ferda a Základní škola Svitávka

Rodinné centrum Ferda a Základní škola Svitávka

zvou

na 8. ročník  

JABLKOBRANÍ

V pátek 6. 10. 2023 v 16.00 hod v ZŠ Svitávka

Můžete se těšit na:

  • Podzimní kavárnu (možnost neformálního setkání učitelů, rodičů, žáků a předškoláků)
  • Prohlídka školy s komentářem pana ředitele
  • Tvořivé dílny – vše za symbolický poplatek
  • Samoobslužná stezka na školním dvoře
  • Školní mošt, stánek s grilovanými dobrotami
  • Soutěž o ,,Nejlepší moučník“

Prosíme maminky, babičky a všechny, co rádi pečou,

aby přinesly moučník do soutěže a na občerstvení

 

Těšíme se na vás

 

Jablkobraní 2023