Krajské kolo biologické olympiády

Krajské kolo biologické olympiády

Ve čtvrtek 23. května se konalo krajské kolo biologické olympiády ve středisku volného času v Lužánkách v Brně. Do krajského kola se celkem kvalifikovalo 30 finalistů z okresních kol.

Naši školu reprezentoval žák 7. třídy Matyáš Dyčka, který v silné konkurenci soutěžících obsadil hezké 11. místo.

Děkujeme Matyášovi za vzornou reprezentaci školy a přejeme mu další úspěchy v poznávání naší přírody.

Ing. H. Podloucká