Den otevřených vrátek

Den otevřených vrátek
V pátek 18.5. odpoledne jsme se sešli na zahradní slavnosti na našem školním pozemku. Počasí nás zkoušelo. Dostálo svého slibu a uplakaná Žofka nás prověřila jarním deštíkem. Ale protože nejsme z cukru a nic nás nezaskočí, slavnost se rozjela v plném proudu. Nechyběl zábavný program žáků druhé a třetí třídy, kteří nás přivítali písničkou. Poté následoval volný program. Ekotým si připravil soutěž pro dvojice dětí či kamarádů, se zajímavými úkoly, které prověřily jejich zdatnost. Venku stál i školní vermikompostér, s možností ukázky a popisem využití. RC Ferda mělo připravenou zajímavou vzdělávací aktivitu o odpadech s odměnou pro správné luštitele. Nechyběl výměnný bazárek s květinami, zeleninou a bylinkami. K občerstvení byl teplý čaj i káva, buchty a sladké i slané pochutiny. Děti plnily úkoly, prozkoumávaly školní pozemek, lovily v jezírku i v potoku a seznamovaly se s místní faunou i florou. Ve skleníku a přilehlých prostorech byla výstava prací našich žáků. K dispozici byl i rozpis zahrady na prázdniny (zalévání, sklízení úrody,…)
Velké poděkování všem účastníkům za práci na pozemku, podporu, přípravu a organizaci. Doufáme, že se zase sejdeme při organizaci další společné akce. Žáci se těší na venkovní výuku, která může být díky vašim darům realizována. Zahrada nám jen vzkvétá.

  1. Skřičková a S. Maňoušková