A máme tu opět DEN ZEMĚ!

A máme tu opět DEN ZEMĚ!

Naše Země slaví svátek 22.dubna už od roku 1970. Je to den, kdy i my se zaměřujeme na ekologii a ochranu životního prostředí.

A tak jsme šli té „Naší Zemičce“ popřát!

První hodinu, jako každý rok, jsme ve škole zopakovali nácvik požární evakuace ve výtečném čase. Poté si žáci ve třídách s vyučujícími zopakovali správné třídění odpadu, popovídali o ekologii a ochraně životního prostředí. Připomněli bezpečnost a po svačině se vyrazilo do terénu.

Aprílové počasí nám i přes velkou zimu přálo. Žáci si přinesli rukavice, střídali se v nošení pytlů a zaměřili se na sbírání plastů a plechovek ve Svitávce i v jejím okolí. Pole, louky, lesy, chodníčky a cestičky při úklidu zajásaly. Cestou jsme si stihli ještě zahrát hry a dozvědět se něco o přírodě na jaře. Všímali jsme si jarních květin, stromů, zvěře, a jak jim člověk svým nezodpovědným chováním škodí. Žáci měli radost, a tak nám pracovní dopoledne rychle uteklo. Zlikvidovalo se několik černých skládek, na ty větší ekotým upozorní obec, aby byly odklizeny.

Ing. Soňa Maňoušková