Dopravní výchova

Dopravní výchova

V pátek 5. 4. navštívily děti 4. třídy dopravní hřiště v Blansku. V ranních hodinách vyrazila celá třída vlakem, počasí bylo příznivé a sluníčko po cestě příjemně hřálo.

V první části si děti s paní instruktorkou zopakovaly pravidla silničního provozu při jízdě na kole. Připomněly si povinnou výbavu každého kola a cyklisty, dále pravidla správné jízdy na kole a také dopravní značky a situace na křižovatkách. Tuto teoretickou část zakončily testem. Nejlepších výsledků s počtem 0 chyb dosáhly děti Žofie Kubínová, Sofie Kubešová, Jakub Maňoušek a Jiří Wetter.

Následně si své teoretické znalosti vyzkoušely na dopravním hřišti. Zapnuly se semafory i výstraha železničního přejezdu a děti se rozjely po dopravním hřišti. Musely prokázat, že se umí dobře orientovat na silnici. Hodina prožitá na kole prověřila každého kluka i holku.

Dopravní hřiště děti velmi bavilo a zároveň bylo pro ně přínosné. Nyní už vědí, jak se mají chovat v různých situacích, do kterých se můžou dostat v běžném silničním provozu.

 

Mgr. Jana Baková, Ing. Soňa Maňoušková