Relaxační koutek

Relaxační koutek

V rámci Vánočního jarmarku naše škola na stánku s výrobky získala 5 487,- Kč. Za tyto finanční prostředky byly zakoupeny sedací vaky v designu fotbalových míčů různých barev. Sedací vaky jsou umístěny ve druhém patře naší školy a slouží dětem během přestávek jako relaxační zóna, kde se mnohdy setkávají i žáci z různých tříd. Toto místo se stalo velmi vyhledávaným. Tímto zároveň děkujeme všem, kteří přispěli na stánek s výrobky- ať už to byli žáci jednotlivých tříd, nebo šikovné maminky.

Mgr. Hana Kroupová