Anglické divadlo

Anglické divadlo

V týdnu před jarními prázdninami došlo k premiéře vánoční hry v anglickém jazyce, kterou si nacvičila jedna skupina žáků z 5. třídy. Každé z dětí mělo jednu roli- vypraveč, sv. Josef, Maria, tři králové, andělé, pastýři, Herodes, rádcové. Příběh vyprávěl o narození Ježíška v Betlémě a putování tří králů do Betléma, aby se mu poklonili a přinesli mu vzácné dary- zlato, kadidlo a myrhu. Proběhla dvě představení – pro mladší a starší žáky. Mladším žákům pomohl s novou slovní zásobou jeden z mudrců na začátku představení, kdy se na chvíli přenesli o tisíce let zpět a stali se žáky v tamní škole. Celé představení bylo v anglickém jazyce, v průběhu představení se měnily scény a kulisy, společně s diváky jsme zazpívali Tichou noc v ang. jazyce a došlo i k mnohým úsměvným momentům. Naši malí herci se opravdu snažili, aby vánoční příběh zaujal, překročili své hranice, co se týká slovní zásoby, se kterou se setkávají v rámci výuky, museli zvládnout zpaměti text a vše secvičit. Za to jim patří velké díky a pochvala a věřím, že i jim to přineslo mnohé zážitky a zároveň upevnilo schopnost se vyjadřovat v cizím jazyce.

Mgr. Hana Kroupová