Dopravní hřiště

Dopravní hřiště

 

Prioritou preventivní dopravní výchovy je příprava žáků na provoz na pozemních komunikacích. Žáci čtvrté třídy se připravovali na první část dopravní výchovy v Blansku v učebně a poté na dopravním hřišti. V učebně se seznámili s pravidly pro chodce a povinnou výbavou cyklisty, zopakovali si dopravní značky a křižovatky. Poté se přesunuli na dopraní hřiště, kde si s instruktorkou prošli všechny úseky, křižovatky a značky a vysvětlili si chování v provozu.

Na žáky čekal kruhový objezd, křižovatka řízená semafory, přednosti zprava, překážka na silnici a zúžená silnice, a velmi oblíbený nechráněný vlakový přejezd. Žákům se jízdy i přes náročné situace dařily. Výukový program se všem moc líbil. Doufáme, že na jaře, v druhé části dopravní výchovy, se žákům podaří splnit testy s jízdami a získají průkaz cyklisty.

Ing. Soňa Maňoušková

Mgr. Alexandra Komárková