Juniorská vědecká konference

Juniorská vědecká konference

V sobotu 14. října 2023 se konala v Praze na Karlově Univerzitě 12. Juniorská vědecká konference, které se zúčastnilo celkem 50 žáků a studentů z celé ČR. Na konferenci také přednášel žák 7. třídy naší školy Matyáš Dyčka, který v I. věkové kategorii soutěžil se 14 přednášejícími.

Tématem Matyášovy prezentace bylo Kroužkování ptactva na Lánském rybníku u Svitav, kde Matyáš již 3. rokem provádí tuto činnost ve spolupráci se členy České ornitologické společnosti. Za svoji prezentaci byl Matyáš ohodnocen 2. místem a za toto umístění obdržel: diplom, předplatné časopisu Vesmír, mikinu s logem UK Praha, odborné publikace a další ceny. A Matyášovy plány na příští rok? Chce se opět zúčastnit vědecké konference na téma houby a také ornitologické konference, kde by prezentoval další zkušenosti v oblasti ornitologie. Podrobnosti o této akci je možné získat na adrese: www.prirodovedci.cz.

Děkujeme Matyášovi za reprezentaci školy a městyse a přejeme mu hodně úspěchů v dalším studiu naší krásné a zajímavé přírody.

Mgr. Aleš Antl