Čím byl u nás ve škole zajímavý čtvrtek 5. 10.?

Čím byl u nás ve škole zajímavý čtvrtek 5. 10.?

Konal se turistický výlet Orientace v přírodě. Šli jsme podle připravených orientačních bodů, popisu cesty, a bez mapy trasou, kterou se mělo jít.  Trasa byla odlišná pro 1. a 2. stupeň, první stupeň měl trasu kratší, její délka byla přibližně 5 km, 2. stupeň během trasy prošel přibližně 12 km kolem Svitávky.

„Postupně jsme se střídali ve skupinách, kdo celou třídu povede. Skupinky byly po 3 – 4 žácích.“

Delší trasa vedla po cyklostezce do Zboňku, odtud jsme pokračovali do Sasiny a přes kopec došli až do Sebranic, dál jsme pokračovali kolem Sebránku ke Svitávce.

„Naštěstí byl dokument připraven srozumitelně a jasně, takže žádné bloudění neproběhlo…“

„Trasa byla dobrá, příště bych ji udělal kratší a možná trochu složitější.“

„Poznali jsme okolí, nebo cestu na dobrou vycházku i třeba s rodiči.“

„Po cestě bylo dost srandy. Já osobně jsem si akci užil.“

Žáci 9. třídy