Edukativně stimulační  skupinky pro předškoláky

 

Edukativně stimulační  skupinky pro předškoláky

ve školním roce 2023/2024

 

VE  SPOLUPRÁCI  S RODIČI DĚTÍ,  UČITELEK  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  SVITÁVKA 

 A   UČITELEK   ZÁKLADNÍ   ŠKOLY  SVITÁVKA

 

Vážení rodiče,

 

naší snahou je připravit vaše dítě co nejlépe pro vstup do základní školy.

Proto nabízíme společné setkávání rodičů s dětmi , učitelek  MŠ i učitelek ZŠ.

 

Cílem skupin je rozvoj jednotlivých schopností potřebných pro úspěšné zvládnutí počátečního čtení, psaní a počítání.  Nabízí také dítěti možnost seznámení se s prostředím školy. Jsou zaměřeny na rozvoj:  grafomotoriky,  řeči, sluchového a zrakového vnímání, prostorové a pravolevé orientace, matematických  představ,  rozumových schopností aj.

Edukativně-stimulační skupinky budou probíhat od listopadu 2023  do března  2024  1x za 14 dní.    Celkem bude 10 lekcí.   (5 lekcí proběhne v MŠ  ve třídě „Berušky“ i ve třídě“Včeličky“

a 5 lekcí v ZŠ).

Lekce budou probíhat v pondělí od 15.00 – do 16.00 hod.

Na každé lekci musí být přítomen rodič s dítětem.

 

Datum zahájení – v pondělí  6. 11. 2023  V  MATEŘSKÉ ŠKOLE SVITÁVKA

                             – od  15.00 do 16.00 hod.

 

Další lekce v MŠ:  v pondělí   20. 11.,    4. 12.,    18. 12.    15. 1. 

Další lekce  v ZŠ:  v pondělí   29. 1.,      12. 2.,     26. 2.,    11. 3.,    25. 3.                                                    

          

Edukativní skupiny jsou dobrovolné za  poplatek 400,- Kč, který využijeme zejména na pracovní sešity, psací potřeby, papíry, kopírování pracovních listů apod.

Na první setkání si s sebou přineste chuť do práce a dobrou náladu. Těšíme se na spolupráci.

 

Tyto skupinky povedou:

*      paní učitelky z  MŠ –   J. Nevrlíková a  J.Tomášková

*      paní učitelky ze ZŠ  –  J. Skřičková   a  M. Langrová