Poděkování

Poděkování

Školní rok utekl jako voda. Nastal čas rekapitulace. Spousta věcí se více či méně podařila. Někdo je se svou odvedenou prací spokojen, jiný touží po změně. Ale jsou tu prázdniny – čas odpočinku a načerpání nových sil do dalšího roku, abychom v září mohli znovu začít v plné síle a třeba i lépe.

Chtěli bychom poděkovat všem dětem, rodičům i učitelům, ale i zřizovateli, školské radě a MC Ferda za vzájemnou spolupráci a pomoc při zdolávání překážek a vytváření podnětného a motivujícího prostředí naší školy.

Přejeme pohodové prázdniny ať už pracovní, či dovolenkové a v příštím školním roce se budeme těšit na shledanou.

ZŠ Svitávka