Ocenění žáci za školní rok 2022/2023

Ocenění žáci za školní rok 2022/2023

Vyhlášení nejlepších žáků bývá už tradičně tečkou za uplynulým školním rokem na ZŠ Svitávka. Bývá spojeno se slavnostním oceněním žáků, kteří si buďto pro vzornou přípravu na vyučování, excelentní prospěch, nebo nepovinné soutěže, olympiády či „jen“ kamarádské chování a pomoc ostatním zasloužili pochvalu a malý dárek. Také letos se uskutečnilo 28. 6. 2023 v krásném sále Velké Löw-Beerovy vily za zpěvu školního sboru a za účasti vedení školy i zastoupení obce. Je velmi těžkým úkolem třídních učitelů vybrat ze dvou desítek dětí jen dvě, protože adeptů by se mnohdy našla celá řada. Tuto akci mívá každoročně na starost paní učitelka Langrová, která chystá dárek v podobě knihy a snaží se, aby vše vyšlo tak, jak má, za což jí patří velké díky.

Ocenění žáci ve školním roce 2022/2023:

1.A – Matyáš Kulhavý, Terezie Stloukalová

1.B – Emma Janíčková, Štěpán Holas

  1. – Lucie Sárová, Karolína Vitouchová
  2. – Emily Kučerová, Tadeáš Kozelek
  3. – Isabela Nováková, Jakub Bartošek
  4. – Radek Šimperský, Antonín Pavlů
  5. – Matyáš Dyčka, Zuzana Tomešová
  6. – Pavel Podsedník, Jana Jeřábková
  7. – Adéla Suková, Jáchym Pleska
  8. – Radka Uchytilová, Adam Juřek

 

Oceněným žákům děkujeme za jejich celoroční práci a reprezentaci školy a všem přejeme hodně odpočinku a krásné prosluněné prázdniny!

ZŠ Svitávka