Branný den

Branný den

K závěru školního roku, ve středu 28. 6. 2023, vyrazila celá škola do terénu ověřit si svoji zdatnost. Počasí přálo, nepršelo a ani nebyla zima. První třídy se vydaly po vlastní ose a 2. až 8. třída byla rozlosována do družstev. V jedné skupině se tak potkali jak žáci starší, tak i malincí. Smyslem měla být vzájemná spolupráce a pomoc v případě potřeby. Jednotlivá stanoviště si vzali na starost nejstarší deváťáci, kteří vždy s nějakým vyučujícím dávali dětem úkoly a dle výkonu je ohodnotili příslušným počtem bodů. Trasa byla sice náročná a dlouhá, ale všichni ji zdatně zvládli, a navíc poznali krásy svitáveckého okolí.

Mgr. M. Houdková