Závěrečné práce 9. třídy

Závěrečné práce 9. třídy

I když je konec června a žáci se spíše vidí na prázdninách, naši deváťáci měli v pondělí 19.6.  před sebou jeden z posledních náročných úkolů, který museli zvládnout – vypracovat a odprezentovat závěrečnou práci. Všichni tak ukázali, co je baví, čím se zabývají ve volném čase, co je v hodinách zaujalo.

Úkol to nebyl jednoduchý, deváťáci museli nejprve napsat práci v rozsahu 10 str., v níž musí být všechny formální náležitosti, úvod, obsah, seznam použité literatury a dalších zdrojů, závěr. Vytvořit prezentaci v PowerPointu. Na závěr vše odprezentovat před porotou a obecenstvem z řad mladších spolužáků a rodičů.

Zvolená témata prací byla velmi rozmanitá od ekologických problémů dnešního světa, vědy, historie, po různé druhy sportů, keramiku, hudbu a hudební nástroje. Žáci se zaměřili i na témata z oblasti zeměpisu, ochrany přírody. Nechybělo ani téma historie, kde bylo zpracováno například téma 2. světové války. Zajímavým tématem byla i práce o Kanadě. Prezentující s sebou přinesli i různé předměty, kterými svůj výklad doplnili.

Byť se při samotné prezentaci projevila nervozita, mluvit nejen před celou 9. třídou, ale i před téměř všemi pedagogy 2. stupně, žáky 8. ročníku a přítomnými rodiči nebylo vůbec nic snadného, závěrečné práce byly velmi dobře přednesené.  Mnozí žáci dali své práci opravdu maximum.

Jejich práce byla důležitá nejen z hlediska naplnění školní docházky, ale především kvůli tomu, že dokázali překonat strach a vyhrát sami před sebou.

Všem vycházejícím žákům ještě jednou děkujeme za zajímavé prezentace, gratulujeme jim k výsledkům. Ale hlavně jim přejeme, aby se jim v nových školách dařilo a líbilo.

 

  1. Havelková