Den pro školu s Českou spořitelnou.

Den pro školu s Českou spořitelnou.

  1. a 13.6. jsme se žáky 7. – 9. třídy zúčastnili projektu organizovaného Českou spořitelnou. Projekt zprostředkovává žákům možnost potkat se s odborníkem z praxe a poznat pracovní svět přímo, zjistit, co které povolání obnášení. Jak se dobrovolník ke svému zaměstnání dostal, jaká byla cesta jeho pracovního i osobního života.

Náš dobrovolník z praxe byl ředitel banky Jan Valeš. Při návštěvě pana Valeše se žáci 8. a 9. třídy seznamovali s tématem hospodaření s penězi. Pomocí hry v roli bankéřů žáci doporučovali svým klientům, jak mají hospodařit s penězi, co jsou dobře investované peníze, co se nevyplatí, jak se chránit pomocí různých pojištění, které půjčky jsou dobré a které naopak špatné, jichž se mají žáci vyvarovat.

Druhý den se žáci 7. a 8. třídy seznamovali s profesí bankéře, ekonoma. Pan Valeš jim povídal nejen o tom, jak to chodí v jeho profesi, jak probíhá pracovní pohovor, co chce zaměstnavatel po zájemci o práci, ale také o tom, jak se dostal na svoji pozici. Jak se z žáka, který vlivem různých okolností nejprve neprospíval, dostal se na pozici, o které od mládí snil. Že se dokázal držet svých cílů, vytrval. Mluvili také o tom, jak se má člověk prezentovat a hodnotit.

Žáci, kteří se budou zanedlouho rozhodovat o své profesi, tak mohli částečně poznat pracovní svět ekonomického oboru.

Radka Havelková