Den dětí

Den dětí

 

Dne 2.6. jsme společně oslavili Den dětí. Na děti z prvního stupně čekalo spousta překvapení, her, úkolů a stanovišť, které pro ně připravili žáci druhého stupně.

Slunečný den zahájilo divadelní představení na školním pozemku, následovala svačinka, pak už se děti rozptýlily na jednotlivá stanoviště na hřišti, u školy a v parku. V průběhu dopoledne si mohly vyzkoušet různé dovednosti, využít své vědomosti a pobavit se.

U školy a v parku házely míčky do pusy klauna a na cíl, skládaly kostky, hlavolamy, puzzle, poznávaly rostliny, ptáky, hmyz, vlajky států. Pomocí hmatu zjišťovaly, co se skrývá v sáčcích, pomocí čichu rozpoznávaly koření, trénovaly paměť se zmizelými předměty, mohly si vyzkoušet úkoly ze zdravovědy, opičí dráhu, střílely lukem na terč, míčem na bránu, na koš, skládaly a házely vlaštovky, jezdily na šlapadle a mnohé další. V rámci dopoledne si mohly zahrát sportovní utkání na hřišti v parku a vybarvit obrázek, který si odnesly jako placku na památku domů. Po dokončení úkolů dostaly sladkou odměnu a s úsměvem na tváři a hezkými zážitky se vydaly na cestu domů.

 

Mgr. Hana Kroupová