Regionální muzeum ve Svitávce

Regionální muzeum ve Svitávce

V pátek 26.5. navštívila devátá třída v rámci výuky anglického jazyka společně s rodilým mluvčím místní muzeum významné židovské podnikatelské rodiny Löw-Beer.

Vyzkoušeli si roli překladatelů, kdy vlastními slovy přibližovali rodilému mluvčímu odborný výklad pana starosty, který nám věnoval svůj čas a nastínil žákům bohatou historii Svitávky a přilehlého okolí. Dozvěděli se spousta zajímavostí ohledně secesních vil, jejich obyvatel, parku, vazeb na vilu Tugendhat a mnoho dalšího. Žáci měli možnost si prohlédnout interiéry muzea, kanceláře starosty, knihovny a půdních prostor. V rámci prohlídky se podívali na anglickou verzi dokumentárního filmu Příběh nalezeného kufru a prostor byl i na dotazy.

Celá vzdělávací exkurze, po které bude následovat diskuze v hodině, byla velice přínosná, žákům rozšířila vědomosti, kulturní povědomí o místě, kde žijí, a zaujala je. Měli možnost ,,na vlastní kůži “ zjistit, jak je pro ně snadné či nesnadné si zapamatovat výklad a následně ho přeložit někomu dalšímu, což jistě v budoucnosti budou potřebovat v rámci cestování nebo pokud za nimi přijede na návštěvu či výměnný pobyt někdo ze zahraničí.

Kéž je příklad rodiny Löw-Beer a jejich vytrvalosti, kreativity inspirativní pro tyto děti, které se snaží najít své budoucí pracovní uplatnění. Kéž na těchto životních peripetiích a osudech lidí, kteří zde kdysi ´´ dávno´´ také žili, se učí chápat životní a historické souvislosti, hodnotu přátelství, statečnosti, pokory a dokáží si vážit kulturních a lidských hodnot.

Děkujeme za možnost návštěvy muzea.

Mgr. Hana Kroupová