Den otevřených vrátek

Den otevřených vrátek
V pátek 12.5. odpoledne jsme se sešli na zahradní slavnosti na našem nově upraveném školním pozemku. Přivítali nás žáci 7. třídy, kteří hostům stručně shrnuli průběh prací na zahradě a představili dosažené cíle. Také předali slovo panu starostovi, aby nás informoval o stavu přivedení pitné vody na pozemek. Poté se slavnostně předaly klíče od zahrady předsedkyni Rodinného centra Ferda, jehož členové budou moci zahradu využívat a pomohou škole v péči o ni. A pak už začala zábava. Dramatický kroužek zahrál krásné divadelní představení Ferda Mravenec, menší děti zazpívaly písničku Na mravenčí pasece. A pak začalo pršet… Takže jsme se ve chvilce přesvědčili, kolik lidí se vejde do skleníku a nářaďovny… Kdo na zahradě přes nepřízeň počasí vydržel, mohl si vyrobit připínací placku se zahradním motivem, dovědět se mnoho zajímavého o včelařství, odnést si rostlinky z výměnného bazárku či si vyplnit bylinkový kvíz. Reportážní skupina přitom vedla s hosty zajímavé rozhovory, které můžete zhlédnout v aktualitách záložky Školní zahrada.
Mnoha lidem patří velký dík za hodiny práce strávené na pozemku, skvělou spolupráci, ochotu pomoci, za výborné nápady a inspirace. Doufáme, že zahrada bude místem společného zobání a zpracovávání plodů, získávání zahradnických zkušeností a v neposlední řadě místem setkávání žáků a učitelů, dětí a rodičů, místních i přespolních.
J. Skřičková